TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2010/2011 Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen Minors Biomedical Engineering
BM3103
Medische instrumenten
ECTS: 6
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Prof.dr. J. Dankelman    J.Dankelman@tudelft.nl
Dr. J.J. van den Dobbelsteen    J.J.vandenDobbelsteen@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Prof.dr. P.J. French    P.J.French@tudelft.nl
Dr.ir. R. Happee    R.Happee@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/x/0/0 (week 10 t/m 13: 100%)
Onderwijsperiode
Wordt anders bekend gemaakt
Start onderwijs
2
Tentamenperiode
Wordt anders bekend gemaakt
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
In het blok Medische Instrumenten wordt de samenwerking tussen de ingenieur en de clinicus belicht in de ontwikkeling van nieuwe medische instrumenten. De nadruk ligt hierbij op de minimaal invasieve technieken zoals die gebruikt worden in chirurgische procedures en vasculaire interventies. Er wordt ingegaan op het traject voor het vermarkten van medische instrumenten. Zowel de eisen aan de instrumenten (certificering, sterilisatie) als het krachtenspel en de cultuurverschillen tussen ontwikkelaars, clinici en de medische industrie komen aan bod.

In de ochtend zullen colleges gegeven worden door clinici, onderzoekers en ondernemers uit het medische veld. In de middagen wordt er gewerkt aan een onderzoeksopdracht door groepen bestaande uit studenten met een verschillende achtergrond (WTB, TNW, EWI, IO). Na twee weken zullen de studenten tussentijds verslag doen van de vorderingen van het onderzoek. Het blok wordt afgesloten met een presentatie van de onderzoeksresultaten en een onderzoeksrapport (eind november).
Leerdoelen
1. Kennis van de instrumenten die gebruikt worden tijdens (minimaal invasieve) chirurgie en interventies.
2. Kennis van de klinische en technische uitdagingen tijdens minimaal invasieve interventies.
3. De verschillende fasen van een innovatietraject op het gebied van medische instrumenten kunnen omschrijven
4. De knelpunten binnen de markt van medische instrumenten omschrijven
5. De eisen voor certificering en steriliteit kunnen omschrijven
Onderwijsvorm
De leerdoelen worden gerealiseerd in de vorm van hoorcolleges en opdrachten:
Presentaties van chirurgen, interventionisten, onderzoekers en ondernemers. Daarnaast krijgen alle studenten een opdracht waarbij ze een onderzoek gaan uitvoeren tbv de ontwikkeling van een medisch instrument, een concept ontwikkelen voor een nieuw medisch instrument of marktonderzoek verrichten rondom een nieuwe ontwikkeling.
Wijze van toetsen
Uitvoeren van een opdracht, presentatie en verslag.
Percentage ontwerponderwijs
50%
Afdeling
3mE Department Biomechanical Engineering