TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2011/2012 Techniek, Bestuur en Management Bachelor Technische Bestuurskunde
SPM1121
Analyse van Bedrijfssystemen
ECTS: 8
Modulemanager
Naam E-mail
Dr. M.E. Warnier    M.E.Warnier@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr.ir. G.L. Kolfschoten    G.L.Kolfschoten@tudelft.nl
Dr. M.A. Oey    M.A.Oey@tudelft.nl
Dr. S. van Splunter    S.vanSplunter@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/x/x
Onderwijsperiode
3
4
Start onderwijs
3
Tentamenperiode
4
5
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
spm1111 Inleiding Technische Bestuurskunde wordt als voorkennis beschouwd, maar is niet verplicht.
Samenvatting
De module spm1121 bestaat uit een theorie en een projectdeel.

Het theorie gedeelte biedt een verzameling analyse-instrumenten aan waarmee een complex bedrijfssysteem langs verschillende invalshoeken geanalyseerd en gedecomponeerd kan worden. De behandelde analyse-instrumenten zijn een aanvulling op de instrumenten die in de module spm1110 'Inleiding TB' aan de orde zijn geweest, en worden ingezet in de context van de probleemoploscyclus.

Het projectdeel omvat een project waarbij de technieken uit theoriedeel toegepast worden aan de hand van een praktisch probleem rond een bedrijfssysteem. Informatie over de probleemsituatie en het probleem wordt beschikbaar gesteld. Aan de hand hiervan moet de situatie in kaart worden gebracht met behulp van geschikte analysetechnieken. Er moet een oplossing worden ontworpen & uitgewerkt (op papier), en hier moet een implementatie advies bij geschreven worden. Naast het onderdeel analyse wordt een onderdeel schriftelijk rapporteren gegeven om te leren hoe een goed (advies) rapport wordt opgesteld.

Beiden delen worden parallel en geÔntegreerd aangeboden, maar apart getoetst.
Vakinhoud
Aan de orde komen de volgende onderwerpen: bedrijfssystemen; het evalueren van de relatie tussen bedrijfssystemen en hun omgeving; het detecteren, afbakenen en oplossen van mogelijke problemen in bedrijfssystemen; het modelleren van de relevante processen en objecten in bedrijfssystemen; het meten, analyseren en evalueren van de prestatie van bedrijfssystemen; het bepalen van oplossingsrichtingen voor eventuele problemen, het analyseren van de impact van oplossingen. De nadruk van het theoriedeel ligt op het modeleren van bedrijfssystemen met behulp van BPMN en UML.

In het projectdeel worden de technieken uit het theoriedeel toegepast aan de hand van een praktisch probleem rond een bedrijfssysteem. Informatie over de probleemsituatie en het probleem wordt beschikbaar gesteld. Aan de hand hiervan moet de situatie in kaart worden gebracht met behulp van geschikte analysetechnieken. Er moet een oplossing worden ontworpen & uitgewerkt (op papier), en hier moet een implementatie advies bij geschreven worden. Naast het onderdeel analyse wordt een onderdeel schriftelijk rapporteren gegeven om te leren hoe een goed (advies) rapport wordt opgesteld.
Leerdoelen
Na het succesvol afronden van deze module heeft de student kennis van en inzicht en vaardigheden in het analyseren van een bedrijfssysteem, zodanig dat de student de volgende vragen kan beantwoorden:

Hoe komt de prestatie van een organisatie (bedrijf, instantie, instelling, systeem) tot stand?
Wat is een bedrijfssysteem, en hoe kunnen we een bedrijfssysteem classificeren?
Hoe wordt het bedrijfssysteem beheerd/bestuurd/beheerst?
Welke interacties zijn er tussen het bedrijfssysteem en zijn omgeving?
Hoe presteert het bedrijfssysteem?
Hoe kunnen de prestaties van het bedrijfssysteem beinvloed worden?

De student is instaat een bedrijfssysteem te modelleren zowel van een proces (BPMN) als van een object georiŽnteerd (UML) perspectief.

De student is instaat oplossingen te identificeren voor knelpunten in een bedrijfssysteem, en de impact hiervan te verkennen.

De student is in staat om in groepsverband een adviesrapport te schrijven op basis van een casus.

De student is in staat om de belangrijkste conclusies uit het adviesrapport te presenteren.
Onderwijsvorm
De stof wordt, verdeeld over veertien weken (2 kwartalen), aangeboden in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges en interactieve colleges. De hoorcolleges hebben als belangrijkste doel de stof (waar nodig) te verduidelijken, te illustreren met voorbeelden, en het verband tussen de verschillende gepresenteerde onderwerpen toe te lichten. Tijdens de hoorcolleges wordt voornamelijk de theorie behandeld. Naast kennis van, en inzicht in, de theorie achter de behandelde analyse-instrumenten moeten de studenten ook vaardigheden opbouwen in het toepassen van deze instrumenten. Dit laatste wordt getraind in de interactieve werkcolleges.

De analyse opdracht van het projectdeel wordt uitgevoerd in groepjes van 5 personen. Hiervoor worden drie aparte hoorcolleges gegeven en ieder groepje heeft vier keer een bijeenkomst met een begeleider. De groepsprestatie bestaat uit een analyse raport dat gemaakt wordt op basis van een casus.
Literatuur en studiemateriaal
Schriftelijk studiemateriaal bestaande uit het diktaat spm1121.

Modulemateriaal dat via Blackboard wordt aangeboden. Dit is voornamelijk aanvullend materiaal om te oefenen in een aantal vaardigheden aan de hand van oude opdrachten en tentamina. Ook de op het college getoonde sheets zijn via BB beschikbaar.
Wijze van toetsen
Het halen van een cijfer >=5,8 (van 10) op een schriftelijke individuele multiple choice toets in week 4. Het niet halen van deze toets leidt tot uitsluiting van het projectdeel van het vak.

Het halen van een cijfer >=5,8 (van 10) voor de uitwerking van een casus in een schriftelijk groepsrapport voor het projectdeel.

Het halen van een cijfer >=5,8 (van 10) op een schriftelijk individueel afsluitend multiple choice tentamen aan het eind van de tweede periode voor het theoriedeel. Een herkansing is beschikbaar in augustus.

De cursist krijgt een apart cijfer voor het theoriedeel (4ects) en het projectdeel (4 ects).

Voor het onderdeel schriftelijk presenteren (coordinator Regina Tange) wordt een apart cijfer toegekend.
Opmerkingen
Voor studenten uit een eerder jaar dan 2011-2012 die nog het oude Analyse van Bedrijfssystemen (spm1120) of Project Analyse van Bedrijfssystemen (spm1912), of beide, moeten doen geldt het volgende:

Het theoriedeel van het nieuwe vak (spm1121) geldt als vervanging van het oude spm1120.
Het projectdeel van het nieuwe vak (spm1121p) geldt als vervanging van het oude spm1912.

Voor spm1120 is er ook een vervangend tentamen, met de oude stof (WCA, IDEF0). Studenten mogen zelf kiezen welk tentamen ze willen doen.