TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2013/2014 Industrieel Ontwerpen Minors Industrieel Ontwerpen
IO3850
Advanced prototyping for design
ECTS: 7.5
Vak coordinator
Naam E-mail
Dr.ir. J.C. Verlinden    J.C.Verlinden@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr.ir. M.C. Stellingwerff    M.C.Stellingwerff@tudelft.nl
Toetsverantwoordelijke
Naam E-mail
Ing. A. de Smit    A.deSmit@tudelft.nl
Onderwijsperiode
1
Start onderwijs
1
Tentamenperiode
n.v.t.
Cursustaal
Nederlands
Samenvatting
Advanced Prototyping als onderdeel van de minor is een kennismaking met het speelveld tussen bits en atoms: digitale productie, zelfbouw-3D printers, etc.
De practica bestaan uit verschillende instructies bij de PMP (IO) en het CAMlab (BK), waaronder CNC frezen en draaien, lasersnijden, 3D printing.
Het project beslaat plm 100 uur in het eerste kwartaal, geconcentreerd in de maand Oktober. Het verwachte eindresultaat wordt dan begin november gedemonstreerd op een zgn "Science Fair" en levert veel publieke belangstelling. In 30% van de gevallen levert dit ook een wetenschappelijke publicatie of octrooi op.
Vakinhoud
Methoden en technieken voor het ontwerpen, creeren en toepassen van geavanceerde prototypes. Dit toepassen in een onderzoekscontext waar ook digitale technieken van belang zijn: Rapid Prototyping, Augmented Prototyping, 3D scanning.
Deze cursus wordt Nederlandstalig gegeven.
Leerdoelen
De student begrijpt de principes, mogelijkheden, problemen en kosten van advanced prototyping. Leert de huidige stand der techniek en onderzoeksthemas op dit gebied. Kan de reflecteren op prototyping in complexe engineeringvraagstukken, waar zowel hardware als software een rol spelen.
Onderwijsvorm
Project (teamsgewijs) onder leiding van een onderzoeker. Gedurende het hele eerste kwartaal colleges, demonstraties, oefeningen en workshops voor algemene kennis en vaardigheden op dit gebied.
Projectwerk moet worden gedocumenteerd in weblogs en gepresenteerd op een tentoonstelling.
Literatuur en studiemateriaal
* Collegeslides en wetenschappelijke artikelen
* Boek: F. W. Liou, Rapid Prototyping and Engineering Applications: A Toolbox for Prototype Development. CRC Press, 2007.(zonder kosten te bereiken vanuit het TU domein)
Dictaat / Reader
in de maak - voor nu zie literatuur&studiemateriaal.
Wijze van toetsen
Verslag(blog) & presentaties