TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2013/2014 Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica EWI Keuzevakken Service-onderwijs
EWI3610TU
Computer Graphics
ECTS: 5
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Drs. P.R. van Nieuwenhuizen    P.R.vanNieuwenhuizen@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
2/0/0/0 college; 2/0/0/0 instructie; 3 dagdelen practicum
Onderwijsperiode
1
Start onderwijs
1
Tentamenperiode
1
2
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
Lineaire Algebra (matrices, vectoren, lineaire transformaties, inwendig produkt, oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen). Enige programmeerervaring in Java, eventueel parallel aan dit vak opgedaan in TI1205 (Object Georienteerd Programmeren).
Vakinhoud
Inleiding in computer graphics met het accent op de 3D polygon rendering pipeline. In het practicum worden 2D en 3D grafische applicaties ontwikkeld in Java met JOGL (Java OpenGL). Onderwerpen: 2D graphics, OpenGL, scan conversie, texture mapping en anti-aliasing, de 3D viewing pipeline, visible-surface algoritmen, shading, grafische interactie. Het vak is een voorbereiding op het project EWI3620TU.
Leerdoelen
De student kan de (stappen uit de) 2D en 3D viewing pipeline voor het visualiseren van grafische primitieven beschrijven.
De student kan lineaire algebra toepassen voor het uitvoeren van berekeningen met transformaties en projecties.
De student kan de interne werking uitleggen van functies (uit een grafische bibliotheek zoals OpenGL), waarmee een eenvoudige 2D of 3D grafische applicatie wordt geimplementeerd (o.a. scan conversie, transformaties, clipping, hidden surface removal en shading).
De student kan met gebruik van functies uit OpenGL eenvoudige grafische applicaties implementeren.
Onderwijsvorm
College, instructie en practicum
Literatuur en studiemateriaal
Syllabus TI2710-B: "Computer Graphics - lecture notes / exercises / programming assignments", september 2011
of Syllabus IN2905-I: "Computer Graphics - lecture notes / exercises / programming assignments", augustus 2007.
Boek: Computer Graphics with OpenGL, Donald Hearn & M. Pauline Baker, Prentice Hall, 1997, 3rd edition 2004, ISBN-10: 0130153907, ISBN-13: 9780130153906 of Computer Graphics with OpenGL, Hearn, Baker & Carithers, 4th edition (International Edition) 2011, ISBN-10: 0132484579.

Slides van de colleges (worden na ieder college op Blackboard geplaatst).
Dictaat / Reader
Syllabus TI2710-B: "Computer Graphics - lecture notes / exercises / programming assignments", september 2011.
Let op de (oude) code TI2710-B in plaats van EWI3610TU.
Wijze van toetsen
Tussentoetsen in de 3e en 5e onderwijsweek, die tezamen 1 of 0.5 bonuspunt kunnen opleveren voor het schriftelijk tentamen direct volgend op de onderwijsweken. Bij het herkansingstentamen wordt geen bonus meegeteld.
Schriftelijk tentamen: tijdsduur: 3 uur; 30 multiple choice opgaven.
Practicum wordt beoordeeld met V als alle programmeeropgaven zijn goedgekeurd.
maximum aantal deelnemers
Het maximum aantal deelnemers is 50 (het maximale aantal deelnemers aan de minor Software Ontwerpen en Toepassen in 2013/2014)