TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2014/2015 Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica EWI Keuzevakken Service-onderwijs
EWI3620TU
Games Project
ECTS: 10
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr.ir. A.R. Bidarra    R.Bidarra@tudelft.nl
Dr. A.E. Zaidman    A.E.Zaidman@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/16/0/0
Onderwijsperiode
2
Start onderwijs
2
Tentamenperiode
n.v.t.
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
In dit relatief groot softwareproject wordt een computer game ontworpen en ge´mplementeerd. Hierin worden veel methoden en technieken toegepast die geleerd zijn in de overige vakken van deze minor.
Onder andere, wordt er uitgebreid gebruik gemaakt van de technieken en de software tools die tijdens EWI3610TU gebruikt werden (incl. Blender, Unity, Construct, etc.). Andere belangrijke thema's die binnen dit vak worden aangehaald zijn:
- Opstellen van een software design
- Samenwerken in groep (o.a. versiebeheer)
- Planning (basisprincipes SCRUM)
- Externe en interne code-kwaliteit
Leerdoelen
Het project heeft als hoofddoel de integratie van alle vaardigheden die verworven werden tijdens de eerste helft van de minor. Dit wordt bereikt door ze toe te passen naar aanleiding van een omvangrijke opdracht: de bouw van een computer game waarin o.a. veel graphics, modelling, physics, data structures, networking en artificial intelligence technieken een belangrijke rol spelen.
Bovendien wordt er ervaring opgedaan met de gevolgen van veranderende (game) requirements en hoe men software in deze omstandigheden kan ontwikkelen en testen.
In concreet, na het succesvol afronden van dit project is de student in staat:
- in teamverband een software ontwikkelproject tot een goed einde te brengen
- een ontwerp te maken van een computer game
- verschillende algoritmes zelf te implementeren en toe te passen die bij een game te pas komen
- de modules van een game engine te onderscheiden en die bewust te gebruiken bij het implementeren van een computer game
- merkbaar intelligent gedrag in een game te implementeren
- basis netwerktechnieken toepassen om multi-player features in een game te implementeren
Onderwijsvorm
Introductie-colleges. Groepsproject.
Literatuur en studiemateriaal
Handleiding en beschrijving van de opdracht zijn beschikbaar op Blackboard.
Wijze van toetsen
Elke groep (van 5 studenten) dient het volgende in te leveren:
- game ontwerpverslag
- eindverslag (over de technische uitvoering)
- programmacode
- een zelfstandige executable
Het eindcijfer wordt bepaald door een gewogen gemiddelde van bovenstaande elementen, in combinatie met een peer-evaluatie en een plenaire eindpresentatie van het spel.