TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2015/2016 Techniek, Bestuur en Management Bachelor Technische Bestuurskunde
TB113A
Systeemmodellering 2
ECTS: 5
Modulemanager
Naam E-mail
Dr. M.A. Oey    M.A.Oey@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr. M.A. Oey    M.A.Oey@tudelft.nl
Drs. R.J. Tange-Hoffmann    R.J.Tange-Hoffmann@tudelft.nl
Dr. M.E. Warnier    M.E.Warnier@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/0/6
Onderwijsperiode
4
Start onderwijs
4
Tentamenperiode
4
5
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
Deze module bouwt voort op Probleemanalyse (TB111a) en Systeemmodellering 1 (TB112a)
Vakinhoud
Het doel van deze module is om inzicht en vaardigheden te verschaffen in het analyseren en modeleren van complexe systemen. We analyseren complexe systemen om knelpunten (verbeterpunten) te identificeren, en om daar vervolgens geschikte oplossingen voor te bedenken. Een gedeelte (20%) van het vak bestaat uit een projectdeel waarbij een casus wordt uitgewerkt.
Leerdoelen
Na het succesvol afronden van deze module heeft de student kennis van en inzicht en vaardigheden in het analyseren van complexe systemenen, zodanig dat de student de volgende vragen kan beantwoorden:

- Hoe komt de prestatie van een organisatie (bedrijf, instantie, instelling, systeem) tot stand?

- Wat is een bedrijfssysteem, en hoe kunnen we een bedrijfssysteem classificeren?

- Hoe wordt het bedrijfssysteem beheerd/bestuurd/beheerst?

- Welke interacties zijn er tussen het bedrijfssysteem en zijn omgeving?

- Hoe presteert het bedrijfssysteem?

- Hoe kunnen de prestaties van het bedrijfssysteem beinvloed en verbeterd worden?

- Hoe kunnen Business en IT-architecturen worden ingezet om bedrijfssystemen te ondersteunen en optimaliseren?

Verder heeft een student na succesvol afronden van de module de volgende eigenschappen:

- De student is in staat een bedrijfssysteem (en andere complexe systemen) te modelleren zowel van een proces (IDEF0) als van een object georienteerd (UML) perspectief.

- De student is in staat oplossingen te identificeren voor knelpunten in een bedrijfssysteem, en de impact hiervan te verkennen.
Onderwijsvorm
Dit vak bestaat uit wekelijkse hoorcolleges, wekelijkse werkcolleges en groepsopdrachten
Literatuur en studiemateriaal
Reader + materiaal op Blackboard
Wijze van toetsen
Multiple choice over theorie-gedeelte.
Twee modelleer opdrachten.
Groepsverslag van projectdeel.